รู้หรือไม่? ใช้นิ้วมือสามนิ้วเคาะโต๊ะทำไม 
ติ่มซำ
ภาพจาก www.discoverhongkong.com

 
 
เมื่อคุณอยู่ในภัตตาคารติ่มซำ ลองสังเกตดีๆ แล้วคุณจะเห็นว่าผู้รับประทานอาหารจะใช้สามนิ้วเคาะบนโต๊ะ ซึ่งเป็นการแสดงความขอบคุณเมื่อผู้อื่นรินน้ำชาให้ตน พิธีกรรมนี้เกิดขึ้นจากจักรพรรดิองค์หนึ่งในราชวงศ์ชิง (1644-1911) ซึ่งชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยว และมักจะปลอมตัวเป็นคนธรรมดาสามัญ ครั้งหนึ่ง พระองค์ได้รับเชิญเข้าไปในโรงน้ำชากับคณะผู้ติดตาม และทุกคนก็ผลัดกันรินชาให้คนอื่นๆ ผู้ติดตามของพระองค์ไม่สามารถยอมรับเกียรตินี้โดยไม่คุกเข่าคำนับที่พื้นได้ แต่การคุกเข่าคำนับก็จะเป็นการเปิดเผยตัวตนขององค์จักรพรรดิด้วยเช่นกัน ดังนั้น พวกเขาจึงใช้สามนิ้วเคาะโต๊ะแทน โดยนิ้วหนึ่งแทนศีรษะที่คำนับ และอีกสองนิ้วแทนแขนสองข้างที่หมอบราบกับพื้น


 
ติ่มซำ
ภาพจาก www.discoverhongkong.com

 
Source: http://www.discoverhongkong.com