จูไห่ฟิชเชอร์ เกิร์ล 

หวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “จูไห่ฟิชเชอร์ เกิร์ล”
        เมืองจูไห่ ได้รับยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น "เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน" สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ คือ "หวี่หนี่" เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล สีขาว เป็นหินแกะสลักที่ยิ่งใหญ่ มีความสูงถึง 8 เมตร ความหนักถึง 10 ตัน ซึ่งสร้างขึ้นตามนิทานของเมืองจูไห่ แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชอบถ่ายรูปมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง